Vzájemná kompatibilita lahviček a saviček Philips Avent

V následujícím článku uvádíme informace, které kojenecké láhve a savičky Philips Avent jsou vzájemně kompatibilní.

Článek je rozdělen na 4 části:

  1. Řada Natural a Natural Response
  2. Skleněné lahve Natural
  3. Řada Anti-colic
  4. Ventil AirFree

V každé části je uvedena jiná kombinace položek spolu se zaškrtnutím nebo křížkem označujícím, zda je tato kombinace kompatibilní.

Natural a Natural Response

Na obrázku níže je uvedeno, které výrobky Philips Avent jsou kompatibilní s láhvemi, šroubovacími kroužky a savičkami Natural a Natural Response:

Kompatibilita Philips Avent Natural and Natural Response

Stejný bílý šroubovací kroužek se prodává s lahvemi Natural i Natural Response. To znamená, že šroubovací kroužky můžete používat zaměnitelně.

Skleněné lahve Natural

Na obrázku níže je uvedeno, které výrobky Philips Avent jsou kompatibilní se skleněnými lahvemi Natural:

Kompatibilita Philips Avent - skleněné lahve

Se skleněnými lahvemi můžete používat šroubovací kroužky a savičky Natural i Natural Response.

Savičky a šroubovací kroužky Anti-colic ani ventily AirFree nejsou kompatibilní se skleněnými lahvemi Natural.

Anti-colic

Na obrázku níže je uvedeno, které výrobky Philips Avent jsou kompatibilní s lahvemi, šroubovacími kroužky a savičkami Anti-colic:

Kompatibilita Philips Avent Anti-colic

Ventil AirFree

Na obrázku níže je uvedeno, které výrobky Philips Avent jsou kompatibilní s odvzdušňovacím ventilem AirFree:

Kompatibilita ventilu AirFree s lahvemi Avent

Ventil AirFree je kompatibilní s jakoukoli plastovou (nikoli však skleněnou) lahví Philips Avent, pouze však ve spojení se savičkami Avent Natural Response nebo Anti-colic.

Lahve Anti-colic a Natural Response můžete používat také bez ventilu AirFree.