Odstoupení od kupní smlouvy

Postup pro odstoupení od kupní smlouvy se řídí Obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení hodnoty zboží.

Spotřebitel nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - klikněte pro stažení nebo si zkopírujte následující text:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:

Ing. Martin Hanuš
U Václava 1071/47 
184 00 Praha 8
email: obchod@stesti-zdravi.cz
tel. 604 821 974
(doporučujeme uvést k zásilce tel./email, abychom byli informováni o podání a pohybu zásilky)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:

(.................................................................................................................)

Číslo faktury nebo objednávky (...............................)

Datum objednání (.........................)/datum obdržení (.........................................)

Jméno a příjmení spotřebitele (..........................................................................)

Adresa spotřebitele  (......................................................................................)

Kontaktní telefon (..........................................................................................)

Číslo účtu pro zaslání kupní ceny za vrácené zboží (...............................................)

Podpis spotřebitele  (..........................................)

Datum  (...........................................)